Close

טיפול במעכבי אנזים

מעכבי אנזים פוספודיאסטרז (PDE5) מוכרים ברפואה כבר שנים רבות כתרופות המטפלות במקרים של הפרעות בזקפה. התרופות הנפוצות בשוק לטיפול בבעיות זקפה הינן הויאגרה – שהיתה גלולת הזקפה הראשונה, הסיאליס שיצאה לשוק התרופות בעקבות הויאגרה וכ – 5 שנים מאוחר יותר, והלויטרה – האחרונה שיצאה לשוק התרופות. 

עד לאחרונה שימשו התרופות המעכבות PDE5 לטיפול בבעיות זקפה אך בעקבות מחקרים שונים גילו מדענים כי מעכבי האנזים פוספודיאסטרז 5 יעילים גם במקרים של הפרעות במתן שתן ובמקרים של הגדלה שפירה של הערמונית. 

טיפול במעכבי אנזיםאחוז גבוה מן הגברים המבוגרים הסובלים מהגדלה שפירה של הערמונית (BPH), מתלוננים על ירידה באיכות החיים בעקבות התסמינים המעיקים ומשפיעים על מהלך החיים. 

הגדלה שפירה של הערמונית- BPH (Benign Prostatic Hypertrophy) נפוצה בקרב הגברים המבוגרים. גברים הסובלים מן התופעה מגלים זאת בעקבות תסמיני המחלה המתבטאים בדחיפות ותכיפות מתן שתן, זרם חלש ומקוטע במתן השתן, תחושה של שלפוחית מלאה גם בסיום הטלת שתן, וכמו כן תיתכן הרגשה של מאמץ בעת הטלת השתן. 

הטיפולים המקובלים במקרים של הגדלת הערמונית הינם תרופות מקבוצת חוסמי אלפא כגון אומניק, קסטרל וכן תרופות מקבוצת מעכבי אנזים 5 אלפא רדוקטז כגון: אבודרט. 

לאחרונה הסתבר בעקבות מחקרים כי קיים קשר הדוק בין הגדלה שפירה של הערמונית לבין בעיות בתפקוד המיני הנובעות מבעיות בזקפה. שתי התופעות הללו נפוצות בעיקר בקרב הגברים המבוגרים, והקשר בין שתי המחלות הוכח במחקרים אפידמיולוגיים אשר נערכו במהלך השנים האחרונות. למרות שמן המחקרים לא עלתה טענה שההפרעות במתן השתן הן אלה אשר גורמות להפרעות בתפקוד המיני, או להפך, אך סביר להניח כי מנגנונים פתופיזיולוגיים הקשורים באחת מן התופעות הם מקור להתפתחות התופעה השניה, ולכל אחת מן התופעות השפעה ניכרת על התופעה האחרת. שתי התופעות הנפוצות הללו מפריעות למהלך החיים התקין, מעיקות על מצב הרוח וללא ספק גורמות לאיכות החיים ירודה. 

מאז שנות התשעים ועד היום התבצעו מחקרים אפידמיולוגיים רבים אשר בהם השתתפו רבבות גברים. המחקרים ברובם העלו את אותן המסקנות כי קיימת חפיפה בין התסמינים של שתי המחלות, ורבים מן הגברים סובלים משתי התופעות יחד, שהרי לכל אחת מן התופעות השפעה על השניה. 

עוד העלו המחקרים כי תסמיני שתי המחלות (דרכי השתן התחתונות LUTS והבעיות בזקפה) חופפים האחד לשני וקיים קשר ישיר בין תסמיני ההשתנה לבין בעיות בזקפה כאשר הקשר הודגש במחקר בו השתתפו גברים שאינם סובלים ממחלות רקע והודגשה חשיבות איכות הטלת השתן אצל הגברים אשר סבלו מבעיות בתפקוד המיני ולהיפך, הודגשה חשיבות התפקוד המיני אשר סבלו מהפרעות בהטלת שתן. 

לסיכומו של דבר, המסקנות שעלו מן המחקרים היו שהטיפול בתרופות המעכבות אנזים פוספודיאסטרז 5 יעילות גם כאשר מדובר בטיפול ב – LUTS ומכאן עולה כי הטיפול השפיע על שתי קבוצות התסמינים. במחקרים הושם על הנחקרים אשר סבלו משתי הבעיות – הפרעות במתן שתן ובעיות זקפה והסתבר כי התרופות המעכבות אנזים PDE5 יכולות להפוך לקו טיפול ראשון בשתי הבעיות גם יחד, וחולים הסובלים משתי ההפרעות לא יצטרכו ליטול תרופות רבות אלא רק סוג אחד של תרופות. במחקר נוסף בוצע שימוש יומי במעכבי אנזים PDED בשונה מן השימוש המקובל – בשעת הצורך, והמסקנות שהעלה המחקר הינן שנטילה יומיומית במינון נמוך של מעכבי PDE5 מתאימה בהתוויתה לבעיה של הפרעות במתן שתן. 

Kamagra 100mg Oral Jelly

ג'ל קמגרה 100mg
ג'ל קמגרה 100mg